Aanvragen
Er zijn een aantal methoden om uw aanvraag voor een tolk of vertaler in te dienen. Wij adviseren gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier als u specifieke wensen heeft. Verder staan wij telefonisch 24 uur per dag klaar en kunt u altijd aanvragen indienen via fax of e-mail.

Congressen, Buitenlandse Reizen etc.
Wij raden u aan om tolken voor rechtshulpverzoeken, buitenlandse dienstreizen en congressen minimaal 14 dagen van te voren aan te vragen.

Bevestiging
Wanneer wij een gespecialiseerde tolk hebben gevonden voor uw opdracht, ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging. Daarin staat onder andere vermeld welke tolk is gereserveerd voor u. Het kan voorkomen dat, door ziekte of persoonlijke omstandigheden, een andere tolk komt dan afgesproken. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk van ons.

Afzeggen
Het kan altijd voorkomen dat u uw tolk wilt afzeggen. Wanneer u dit minimaal 48 uur van te voren doet, brengen wij u niets in rekening. Indien wij nog niet aan uw aanvraag hebben voldaan, vragen wij u ook een eventuele opzegging door te geven. Wij blijven tenslotte tot het laatste moment voor u zoeken naar een tolk.

De rekening
Na afloop van de tolkdienst vult u en de tolk de eindtijd van de tolkdienst in op de opdrachtformulier die u is toegezonden door BSG Tolk & Vertaaldiensten. Wij brengen u de aangevraagde tolktijd in rekening. Als blijkt dat de tolkdienst langer duurde dan aangevraagd, verrekenen wij het verschil achteraf met u. Wij hanteren een starttarief van een half uur. Het tweede halve uur wordt afgerond naar een uur. Hierna berekenen wij de diensttijd per kwartier.

Vertalingen worden per woord in rekening gebracht. Wanneer deze slechts uit een klein aantal woorden bestaat hanteren wij een minimumtarief. Vertalingen worden vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.

Samenwerkingsovereenkomst
U heeft de mogelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor langere periode. Zodoende bent u verzekerd van een voorrangsregeling, voor een tolk in iedere taal. Bovendien betaald u vaste tarieven en hoeft u zich geen zorgen te maken over uw kosten. Gedurende de overeenkomst heeft u één vaste contactpersoon voor uw wensen.

Site Meter