Onze tolken hebben ruim inzicht in sociaal-economisch situaties en volgen politieke en culturele ontwikkelingen op de voet.

Daarin heeft ieder tolk zijn eigen specialisme, zodat wij uw vraagstuk uiterst deskundig kunnen behandelen.

Of u nu een congres organiseert of een buitenlandse delegatie ontvangt, BSG Tolk & Vertaaldiensten beschikt over de juiste tolk.

Aanvragen
Het aanvragen van een tolk kan via telefoon, fax, e-mail of het aanvraagformulier.
Bent u nog niet bekend met ons en wenst u eerst een offerte, dan kunt u het offerteformulier gebruiken.

Tolkmethoden
Er zijn verschillende methoden om gesprekken te voeren met behulp van een tolk.
Hieronder volgt een beschrijving van de diverse tolkmethoden die wij beheersen.

Consecutief (zin voor zin vertalen)
  Voordelen:
 • Duidelijk afgeronde zinnen en grammaticaal correcte vertalingen
 • Een ordelijk verloop van het gesprek, waardoor het ook goed te volgen is voor derden
 • De methode leent zich goed voor notulering
  Nadelen:
 • De vertaalde kan eventuele versprekingen corrigeren.
 • De tolk zal deze versprekingen niet vertalen, tenzij anders is afgesproken


Simultaan (gelijktijdig)
  Voordelen:
 • Direct vertaald, zonder onderbrekingen of haperingen
 • Ook versprekingen worden vertaald
 • Emoties en intonaties kunnen beter vertaald worden
  Nadelen:
 • Onduidelijke of onjuiste zinsconstructies zijn mogelijk
 • Fouten in het taalgebruik worden meevertaald
 • Het gesprek kan chaotisch overkomen, hierdoor is het moeilijk te volgen voor derden
 • De methode leent zich slecht voor notulering
 • De methode is alleen toepasbaar als er slechts één persoon aan het woord is


Chuchotage (fluistertolken)
Hierbij fluistert de tolk de vertaling in bij een persoon.
Bij deze vorm kan een tolk slechts één partij vertalen.
Dit betekent dat er even zoveel tolken nodig tolken zijn als er gesprekspartners zijn.

Resumerend (samenvattend)
Hierbij vat een tolk een lange tekst samen.
Bij deze tolkmethode gaat er veel informatie verloren.
De methode wordt meestal gebruikt bij zakelijke gesprekken.

Telefonisch tolken
Dit gebeurt voornamelijk met de tolkentelefoon.
  Voordelen:
 • De tolk kan op korte termijn zijn werk doen.
  Nadeel:
 • Er is geen oogcontact, waardoor het gesprek wat stroef kan verlopen De geluidskwaliteit is niet altijd optimaal, waardoor het gesprek moeilijk te volgen is voor de betrokkenen


Vertaling à vue (tolk vertaald een geschreven tekst)
Dit gebeurt bij het voorlezen van een verklaring.

Wij bespreken graag met u de meest geschikte tolkmethode voor uw vraagstuk.

Site Meter