Regelmatig hebben wij een tip voor u. De een keer wellicht nuttiger dan de andere keer, maar u steekt er altijd iets van op.

Regelmatig blijkt uit de praktijk dat er miscommunicatie kan ontstaan wanneer een familielid optreedt als tolk. Aangezien een familielid informeel is en niet geheel onpartijdig kunnen emoties de essentie van het gesprek be´nvloeden. Ook de privacy wordt hierdoor geschonden. Door het inzetten van een onafhankelijke en gekwalificeerde tolk wordt dit voorkomen

Meer over het onderwerp leest u in onze nieuwsbrief. Hierin vindt u bovendien informatie over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van taal, cultuur en politiek. Verder houden wij u op de hoogte van de laatste activiteiten van BSG Tolk & Vertaaldiensten.

Site Meter